[review] Flycam jjrc x7 . hướng dẫn bay & test return home, battery outside by cafexemohinh

Flycam
15m 14s
1,469 View
[review] Flycam jjrc x7 . hướng dẫn bay & test return home, battery outside by cafexemohinh

qua clip mình chia sẽ trải nghiệm thực tế khi bay jjrc x7 (cfly zhi) ngoài gió như thế nào máy bay khá êm và bay trâu