Thay cảm ứng Mobell tab 8 pro

Tablet Mobell
55s
4 View
Thay cảm ứng Mobell tab 8 pro

Thay cảm ứng Mobell tab 8 pro do rơi vỡ hay liệt nứt cảm ứng. Website : https://goo.gl/sLfOch Di động : 0932106866 Thay cảm ứng Mobell tab 8i xem ở đây : https://goo.gl/Uu10KY Thay cảm ứng Mobell tab 8 xem ở đây : https://goo.gl/Do3xGN Thay cảm ứng Mobell tab 8s xem ở đây : https://goo.gl/fCmR93 Điện thoại : 0932106866 Xem bản đồ : https://goo.gl/QU0K84 Thay màn hình cảm ứng Masstel tab 8 xem ở đậy : https://youtu.be/5MWmnHayVts