Đây là iPad Pro 2020 và MacBook Air 2020 : 3 cam như iPhone 11 Pro, GPU 8 nhân, bàn phím có Trackpad

Ipad
6m 52s
11 View
Đây là iPad Pro 2020 và MacBook Air 2020 : 3 cam như iPhone 11 Pro, GPU 8 nhân, bàn phím có Trackpad

Đây là iPad Pro 2020 và MacBook Air 2020 : 3 cam như iPhone 11 Pro, GPU 8 nhân, bàn phím có Trackpad Và bộ đôi iPad Pro mới năm nay có rất nhiều thay đổi, đáng chủ ý hơn nhiều so với Air mới Cảm ơn AE dã theo dõi video #tuhuyen #iPadPro #MacBookAir