BacBa - Review Mobell M589 (Test Call Recoder, Internet, Game )

Mobell Phone
7m 33s
19,804 View
BacBa - Review Mobell M589 (Test Call Recoder, Internet, Game )

Review Mobell M589 - Headphone/ Tai nghe: https://goo.gl/xeY57W#t=00m13s - Adapter/ Củ sạc: https://goo.gl/xeY57W#t=00m26s - Material/ Chất liệu: https://goo.gl/xeY57W#t=00m36s - Keyboard lights/ Đèn bàn phím: https://goo.gl/xeY57W#t=00m56s - Call recorder/ Ghi âm cuộc gọi: https://goo.gl/xeY57W#t=01m14s - Contacts/ Danh bạ: https://goo.gl/xeY57W#t=02m00s - SMS/ Tin nhắn: https://goo.gl/xeY57W#t=02m17s - Settings/ Cài đặt: https://goo.gl/xeY57W#t=02m29s - Vibrate when connected/ Rung khi kết nối: https://goo.gl/xeY57W#t=02m35s - Call block/ Chặn cuộc gọi: https://goo.gl/xeY57W#t=02m51s - Web/ Vào mạng internet: https://goo.gl/xeY57W#t=03m25s - Games/ Trò chơi: https://goo.gl/xeY57W#t=04m32s - Tying/ Kiểu gõ: https://goo.gl/xeY57W#t=04m46s - Multimedia/ Đa phương tiện: https://goo.gl/xeY57W#t=05m25s - Factory reset/ Khôi phục cài đặt gốc: https://goo.gl/xeY57W#t=06m58s Default password: 1234