Điện thoại Mobell C106 màn hình đơn sắc giống các dòng Nokia 1202 1280, 2 sim, Fm radio, đèn pin

Mobell Phone
1m 38s
59 View
Điện thoại Mobell C106 màn hình đơn sắc giống các dòng Nokia 1202 1280, 2 sim, Fm radio, đèn pin