Schannel - Đánh giá Philips S388 : Hiệu năng khá, màn hình tốt, phần mềm lạc hậu...

Mobell Phone
9m
43,012 View
Schannel - Đánh giá Philips S388 : Hiệu năng khá, màn hình tốt, phần mềm lạc hậu...

LIKE Facebook CellphoneS: https://www.facebook.com/cellphones.befirst.always Schannel: http://www.youtube.com/cellphoneuk Website CellphoneS: http://cellphones.com.vn/ Xem thêm videos trên Schannel : http://youtube.com/subscription_center?add_user=cellphoneuk